Tjente 400 mill. på tomtesalg

Tide ruster opp til nye anbudsrunder.