Det er et drøyt år siden studieavdelingen ved NTNU i Trondheim gikk ut og fortalte at de skulle gå over til å bruke læringsstøttesystemet Fronter. Itslearning skulle dermed vrakes etter ti år.

Bergensselskapet mente imidlertid at universitetet ikke hadde fulgt sine egne anbudsprosedyrer, og at ifølge disse var det Itslearning som hadde levert det beste tilbudet. Selskapet gikk derfor til Oslo byfogdembete og klaget på NTNUs avgjørelse. Her fikk de medhold og gjorde det klart at de ville gå til søksmål mot universitetet om de ikke ville endre sin konklusjon om å gi tilbudet til hovedkonkurrenten Fronter.

Innrømmer feil

NTNU gjennomgikk deler av tilbudet fra Itslearning en gang til, men endte opp med samme konklusjon, og var klar for å møte Bergensselskapet i retten. Itsleanring tok ut søksmål mot NTNU og rettssaken skulle gått over tre dager i Oslo tingrett denne uken. Helt frem til det aller siste har NTNU nektet å snu, samtidig som Itslearning ønsket å få saken belyst i tingretten. I tolvte time gjorde likevel universitetet helomvending.

Studieavdelingen ved NTNU innrømmer at de har gjort feil og inngår forlik med Itslearning. I en pressemelding knyttet til forliket heter det at; «NTNU har som følge av inkonsistens/uklarhet i konkurransegrunnlaget, som kan ha vært egnet til å påvirke resultatet av evalueringen, besluttet å avlyse konkurransen». Universitetet dekker også advokatutgiftene til Bergens-øselskapet.

Vil lære

— Vi har erkjent at vi har gjort feil og det beklager vi. Nå skal vi bruk høsten til å lage et nytt anbudsgrunnlag som vi håper å kunne gå ut med over nyttår en gang. Jeg ser ikke bort fra at vi da velger en annen anbudsmodell som gir oss anledning til å rydde opp i eventuelle misforståelser underveis. Vi vil lære av det vi har gjort, og vil nødig havne i en slik situasjon en gang til, sier Knut Veium, som er seksjonssjef ved studieavdelingen til NTNU.

Verre ikke å reagere

— Det er første gang vi har klaget på et anbud. Men NTNU er en viktig aktør i universitetsmarkedet, som her hadde gjort en åpenbar feil, sier daglig leder av Itslearning, Arne Bergby.

— Du er ikke redd for at dere nå blir straffet i neste anbudsrunde?

— Det har jeg tenkt veldig mye på. Men det ville vært verre for oss om et så viktig anbud ble tildelt med så åpenbare feil. Vårt produkt ble rangert som det beste, men prissammenlikningen som ble gjort var helt feil, sier Bergby.