• EKSKLUSIVT: Bare uavhengige butikker i Bergen får lov til å være med i det hybride shop pingkonseptet PAM, og foreløpig er det gratis å bli inkludert på portalen. - Vi kan ikke garantere at det ikke kommer inngangskostnader etter hvert. Men pr. i dag er dette en fin måte å komme seg inn i markedet på, sier 24 år gamle Christer Hansen Eriksen (til v.). Sammen med Bjørn Reidar Ur (35) har han og fire andre utviklet shoppingkonseptet. FOTO: Ole Gunnar Onsøien

Digital klesjakt skal forhindre butikkdød

Gründerne bak PAM har tatt nisjebutikkenes kamp for overlevelse til hjertet - og ut på nettet.