Sparebanken Vest nedgraderes to hakk. Bankens fremtidsutsikter blir vurdert som stabile.

DNB blir nedgradert fire hakk på såkalt subordinated debt rating og to hakk på junior subordinated debt rating. Moody's trekker fram DNBs avhengighet av penger hentet på det internasjonale markedet. Byrået betegner DNBs fremtidsutsikter som stabile.

Også svenske finanshus har blitt nedgradert av Moody's, blant dem to banker som har filialer også i Norge. Nordea og Handelsbanken har begge fått nedgradert sin kredittverdighet med ett hakk.