• STOR FYLLING: - Fyllfoten er på mellom seks og syv meter, denne fyllingen er virkelig stor, sier Øyvind Johnsen, saksbehandler hos etat for byggesak og private planer. Sammen med geolog Liv Senneset fant han ulovlige bygningsrester både i skogsveien og denne ulovlige fyllingen i Fana tirsdag. FOTO: Odd E. Nerbø

Fant ulovlig deponi i naturområde

Grunneierne fikk millionstøtte av staten for å bygge skogsbilvei. Nå har kommunen stoppet arbeidet etter å ha funnet forurenset bygningsavfall i naturområdet.