Storebrand melder om et resultat etter skatt på 137 millioner kroner i andre kvartal. Det er 310 millioner ned fra tilsvarende kvartal i fjor da resultatet endte på 447 millioner kroner.

Men resultatfallet til tross, selskapet har en kanonutvikling på Oslo Børs og er litt over en time etter børsåpning opp hele 10 prosent. Samtlige av aksjene på OBX-indeksen stiger, men det er like fullt forsikringsselskapet som i morgentimene gjør det best. Hovedindeksen er opp 0,96 prosent (kl. 10.26).

-Tallene er selvsagt viktige, men jeg tror mange er like spente på å høre om selskapets syn på alt som skjer rundt det regulatoriske, sier analytikerNils Christian Øyen i Sparebank 1 MarketsØyen til E24.

Svakere resultat enn ventet

Resultatet er langt svakere enn analytikerne så for seg, på forhånd var det ifølge Reuters ventet et resultat på 227 millioner kroner. Hovedsakelig er det den vanskelige situasjonen i det europeiske børsmarkedet som tynger giganten.

For selskapet har stupt bratt på børsen de siste månedene. Hittil i år har aksjeverdien på selskapet falt med nærmere 30 prosent, og på det laveste har aksjekursen stått i bare 16 kroner. Det positive børsklimaet i juni etter at en europakken kom på plass har løftet aksjen noe.

Svekket derivathandel

Svak derivathandel og redusert topplinje preger resultatet negativt i kvartalet. I løpet av de siste tre månedene viser selskapets derivathandel at selskapet gikk i minus mot 1,3 milliarder kroner. Utslaget fra tilsvarende kvartal i fjor er på hele 2,4 milliarder kroner da derivathandelen i fjor ga et utslag på 1,1 milliarder kroner i pluss.

Topplinjen er også barbert, og faller fra 10,6 til 7,2 milliarder kroner.

Når ikke målene

Konsernresultatet før amortisering og nedskrivning og av immaterielle eiendeler ble 346 millioner kroner i kvartalet.

Selskapet innrømmer i kvartalsrapporten at resultatene ikke har innfridd forventningene:

«2. kvartal er preget av fallende aksjemarkeder og fortsatt stor usikkerhet rundt utviklingen i Eurosonen», skriver styret. Videre heter det:

«Finansmarkedene har vært preget av stor volatilitet, noe som medfører at konsernet ligger bak plan om å nå det målsatte resultatet. Styret derfor besluttet et program for å redusere konsernets kostnader med minst 400 millioner kroner innen 2014».

Selskapet presenterer tallene klokken 0900. Da presenteres også selskapets nye konsernsjef Odd Aril Grefstad. Torsdag kveld ble det klart at han får jobben på permanent basis.

Presentasjonen og kvartalsrapporten kan du se her.