Vestas er et dansk vindkraftselskap som sliter tungt. Så tungt at det i januar vedtok å legge ned en tårnfabrikk i Varde med 120 ansatte.

Nå blir det likevel ingen nedleggelse, kineserne kommer. Fabrikken overtas av Vestas kinesiske samarbeidspartner, Titan Wind Energy, og de aller fleste beholder jobben.

Presidentbesøk

Sånn kan det være å ha gode forbindelser til Kina. Og det har Danmark.

Mens de ikke ville ha Norges tidligere statsminsiter på besøk, sender de sin president til Danmark. Torsdag kommer Kinas president, Hu Jintao, på besøk, og det er ingen knuter på den dansk-kinesiske tråden. Tvert imot er de danske forventningene skyhøye foran besøket.

— Vi arbeider med å avslutte avtaler på til sammen 18 milliarder kroner som skal undertegnes når presidenten kommer, sier handelsminister Pia Olsen Dyhr til Danmarks Radio.

- Bevisste på effekten

- Kineserne bruker selvfølgeig ikke 18 milliarder for å irritere Norge og strø salt i såret, sier professor og Kina-ekspert ved Universitetet i Oslo, Halvor Eifring, til Aftenposten.no.

— Men de er, like selvfølgelig, klare over nærheten mellom Norge og Danmark. Det er rimelig å tro at de er bevisste den effekten denne handleturen vil ha i Norge. De får illustrert hva det koster å legge se ut med dem.

I Danmark ryktes det at 15 bedrifter kommer til å nyte godt av Kina-milliardene. Det er ikke kjent hvilke bedrifter dette er, men det er sannsynlig at Vestas-handelen er inkludert. Den passer inn ibildet, for det skal særlig dreie seg om «grønne» virksomheter.

Satser stort

— Kineserne er interessert i å samarbeide der hvor vi er sterke, og det er på det grønne området, sier Olsen Dyhr.

— De er opptatt av å produsere og levere ren energi, rent vann og et skikkelig helsevesen. Dette går de i gang med nå, og dette kan Danmark levere, sier handelsministeren, som i en pressemelding viser til at kineserne forventer å passere USA som verdens største marked for helse- og sunnhetsprodukter i 2015.

Kina skal ifølge avisen Politiken blant annet bygge 3,4 millioner pleiehjemsplasser og 20000 sykehus og klinikker de nærmeste årene.

- Landet er i rivende utvikling og vil frem mot 2015 investere 280 milliarder kroner i pleiesektoren. Og det etterspørres i økende grad avanserte og høyteknologiske løsnger som vi kan levere, sier Olsen Dyhr.

Hva Norge kan levere, er kineserne for tiden mindre interesserte i.