• VIL SPARE MER: Sentralbanksjef Øystein Olsen går inn for å kutte bruken av oljepenger. FOTO: SCANPIX

Norges Bank vil endre handlingsregelen

Sentralbanksjef Øystein Olsen foreslår å endre handlingsregelen. Han vil senke bruken av oljepenger fra 4 til 3 prosent i årlig realavkastning.