• SENKER: Sentralbanksjef Øystein Olsen og pengepolitisk direktør Birger Vikøren presenterte Norges Banks rentekutt. FOTO: NTB

Renten settes ned, men ikke for deg

Norges Bank setter ned styringsrenten til 1,25 prosent. Norske banker venter med å sette ned lånerenten.