• LITEN RISIKO: Det midlertidige samarbeidet mellom NorgesGruppen og ICA vil ikke medføre risiko for varig konkurransemessige skade, ifølge Fornyings-, administrasjons- og Kirkedepartementet (FAD). FOTO: Johansen, Erik

Blir midlertidig gigant i markedet

ICA og NorgesGruppen får fortsette sitt planlagte samarbeid om innkjøp.