Hvordan tror du økonomien vil bli i 2012? Si din mening i kommentarfeltet.

Det er få kunder å se i butikklokalene til AMD Motorsykler ved Carl Berners plass i Oslo. Men det er ikke eurokrisen og de dystre økonominyhetenes feil, mener daglig leder Geir Arnestad.

— Det er været som har vært problemet. Og så er det litt utenfor sesong akkurat nå, men om en måned er vi i gang, sier han.

2011 har vært et turbulent økonomisk år. Usikkerheten inn i 2012 er stor, og deler av eksportindustrien i Norge merker uroen i finansmarkedene og gjeldskrisen på kroppen.

Men for mange bedrifter med norske kunder virker problemene langt unna. Nordmenn har fremdeles godt med penger mellom hendene.

- Dårlig vær er et mye større problem for oss enn om Hellas går konkurs. Vi hadde dårlig vær i 2011, noe som gjorde at det ble et dårlig år. Men i 2012 tror jeg på kjempesalg, i alle fall om været blir bra. Vi tror på en økning på 20 prosent, sier han.

God stemning inn i et nytt år

Optimismen lever fremdeles i beste velgående hos norske bedrifter til tross for dystre meldinger om økonomiske tilbakeslag i Europa, viser TNS Gallups ferske bedriftsbarometer, som er utarbeidet på oppdrag fra DNB.

45 prosent av de 1478 bedriftene som har svart sier at de regner med at de vil tjene mer penger i 2012 enn året før. Bare 16 prosent tror året blir dårligere enn 2011.

Det samme gjelder svarene for forventet omsetning – her sier 48 prosent at de tror på en økning. Tallet har riktignok gått noe ned siden den tilsvarende undersøkelsen for et år siden, men DNBs konserndirektør Karin Bing Orgland synes allikevel resultatet er smått oppsiktsvekkende.

— Det er overraskende at optimismen er så stor sett i lys av de mange, dårlige nyhetene som har kommet den siste tiden, sier hun.

Spesielt stor er optimismen blant varehandelssektoren. Orgland tror det vitner om en fortsatt sterk tro på norsk økonomi.

Konserndirektør Karin Bing Orgland i DNB tror 2012 blir et år ganske likt 2011 for norske bedrifter.
HENNING CARR EKROLL

— Vi har en stabil reallønnsvekst, samtidig som renten og arbeidsledigheten er lav. Det gjør at de fleste har en god privatøkonomi. Allikevel er jokeren her hvordan psykologien slår inn – dårlige nyheter kan påvirke forbrukermønsteret, selv om økonomien i seg selv er sunn, sier Orgland.

- Hvordan tror dere 2012 vil bli for bedriftenes del?

— Det vil nok være forskjeller i de ulike næringene, men "all over" tror vi 2012 vil bli omtrent som i 2011. Norske bedrifter er blitt langt bedre enn tidligere til å tilpasse seg markedssituasjonen, sier hun.

Tror ikke på kredittskvis

Uroen i finansmarkedene har ført til en viss bekymring for at det skal bli vanskeligere for bedriftene å få tilgang til friske penger til investeringer. Orgland tror ikke dette vil bli et stort problem inn i 2012, selv om hun innrømmer at de kan bli noe mer tilbakeholdne.

— Tilgangen til kreditt kan nok bli noe redusert, men det er ikke primært fordi bankene vil holde igjen. Vi tror flere bedrifter vil være mer forsiktige på investeringssiden når det er usikkerhet. Men det er nok samtidig slik at vi har blitt litt strammere i klypa når det gjelder utlån, sier Orgland.

I motorsykkelbutikken til Arnestad koster en typisk motorsykkel mellom 140 000 og 200 000 kroner. Og de som kjøper det gjør det ikke fordi det er nødvendig, men fordi de har råd til det.

— Det er ikke fornuften som får folk til å kjøpe motorsykkel. For de fleste er dette en hobby mer enn et praktisk fremkomstmiddel, sier Arnestad.

Har du råd, har du lov.
HENNING CARR EKROLL