Norske statsobligasjoner har gjort det best i verden hittil i år, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg. Investorene som kjøper slike obligasjoner er nå villige til å låne staten Norge penger i ti år til en rente på bare 1,83 prosent.

Aldri vært billigere å låne

Om dagens verdier holder seg, kan Norge dessuten ta opp fem-årige lån til en rente så vidt under én prosent. Det er første gang i historien, sier analysesjef Lars-Erik Aas i Nordea.

— Det her er all-time low, som de sier på engelsk. Nominelt har det aldri vært billigere for den norske stat å låne penger, sier han.

Han mener norske statsobligasjoner er blant de sikreste investeringene i verden. Norge har tross alt 3000 milliarder kroner i oljefondet til å komme ut av eventuelle betalingsproblemer.

200 milliarder kroner

Det er internasjonale investorers jakt på trygge havner for pengene, som gjør at de nå flokker til det rundt 204 milliarder kroner store norske statsobligasjonsmarkedet.

Den norske staten trenger egentlig ikke å ta opp lån, men finansierer blant annet statsbankene i obligasjonsmarkedet. I år blir dessuten statens låneopptak økt med 40 milliarder kroner for å erstatte den gamle ordningen med Eksportfinans.

Under eurokrisen har pengeflytterne rømt italiensk, spansk og gresk statsgjeld. Renten på tiårige italienske statsobligasjoner er 6,56 prosent. Svenske og tyske obligasjoner var blant vinnerne i fjor, med renter som i dag ligger på henholdsvis 1,63 og 1,8 prosent på tiårige lån.

Bra for noen kunder

De fallende lånerentene for den norske staten er godt nytt for kunder av Statens pensjonskasse og Lånekassen, som har renter som er knyttet opp til statens egne lånerenter.

Nivået nå er nesten ett prosentpoeng lavere enn i slutten av november, da norske tiårige statsobligasjoner ble handlet til en rente på oppunder 2,8 prosent.

Heller stat enn privat

Mens investorene kappes om å sitte med norske statsobligasjoner, krever de fortsatt langt bedre betalt enn før for å låne ut penger til norske banker.

Da DNB i forrige uke tok opp et fem-årig obligasjonslån på 2 milliarder euro med sikkerhet i norske boliglån, ble renten satt til 1,19 prosent over den norske pengemarkedsrenten, som i det siste har ligget rundt 2,7 prosent. Dermed er lånekostnaden oppunder 4 prosent for de sikreste lånene fra Norges største bank.

Påslaget er økt fra 0,65 prosent i januar i fjor og tilnærmet null før finanskrisen i 2007-2008. Onsdag tok banken dessuten opp et usikret lån, såkalt seniorlån, på én milliard euro. Da ble påslaget 2,45 prosentpoeng på den norske pengemarkedsrenten.