• - AVSKILTA: I Bergen har den nye praksisen skapt stor uro, fortel Knut-Anders Aase, takstmann og leiar av Norges Takseringsforbund (NTF) i Hordaland. - Mange er fortvila og kjenner at dei like så godt kan slutta med taksering. For vi vert jo direkte avskilta. Viss vi ikkje skal verdsetja, så er vi ikkje takstmenn lenger, seier han. FOTO: Tor Høvik

- Forbrukarane mistar ei viktig fagleg og sjølvstendig kjelde

Meklarbransjen i Bergen vil fjerna takstmennenes verdivurdering og bestemma marknadsprisen sjølv. - Veldig alvorleg, meiner Forbrukarrådet.