Departementet forbyr oljeaksjer

Mandag må ledelsen i Petroleumstilsynet forklare departementet hvorfor ansatte eier aksjer i Statoil. Da blir det klart om tilsynet har brutt instruksen.