Europa sinker personvernet

Europeiske nettbrukere har dårligere personvern enn amerikanerne, hevder en rapport.