Brasilavtale for Odfjell Drilling

Odfjell Drilling AS i Bergen har på vegne av riggeierselskapet Odfjell Invest på Bermuda gjort en foreløpig avtale med Petrobras for dypvannsboring utenfor Brasilkysten.