Venter flere skipsbyggingsoppdrag

Bergen Group diskuterer mulige nye skipsbyggingsoppdrag med flere rederier. Større garantirammer fra GIEK kan gjøre det lettere å hale oppdragene i havn.

Jan I. Eliassen

Både verftene i Bergen og Fosen i Sør Trøndelag har nå oppdrag til ut 2010, men Halsnøy-verftet har kun en ordre for levering sommeren 2009, forteller finansdirektør Terje Iversen i Bergen Group.

Overraskende mange

Iversen er overrasket over hvor mange forespørsler det er kommet. Det er mer enn vi skulle ha trodd, finanskrisen tatt i betraktning, sier han.

Han er fersk i Bergen Group-systemet, etter å ha kommet til konsernet i mai fra Odfjell Drilling AS i Bergen.

Iversen har god tro på at Bergen Group nå er bedre rustet for både skipsbygging, offshoreoppdrag og teknologioppdrag enn noen gang. Gruppen er omorganisert. Ny ledelse er på plass. Alt er klappet og klart for tøff konkurranse.

— Jeg er overbevist om at vi skal overleve og tjene penger. Allerede tredje kvartal viser positiv utvikling. Driftsresultatet økte med 24 millioner til 75 millioner, sier Iversen.

Driftsinntektene økte med 153 til 903 millioner, mens resultat før skatt ble pluss 29 millioner, mot minus 22 i forrige kvartal.

Iversen forklarer de stygge tallene for annet kvartal med en sterkt forsinket kranleveranse til bergensrederen Ellen Forlands foreløpig siste skip fra Bergen Group BMV.

2100 fast ansatte

Bergen Group har nå 2100 fast ansatte og like mange innleide. Av disse jobber mer enn 500 i Bergens-området. Alene har verftet på Laksevåg 280.

— Vi har stort sett det vi trenger av faste medarbeidere etter at vi ansatte 60 personer fra det nedlagte Blikkvalseverket, men kommer det gode fagarbeidere i vår vei, sier vi sikkert ikke nei, sier Iversen.

I tillegg til de mer en et halvt tusen i Bergensområdet, er vel 400 personer sysselsatt med riggservice og reparasjoner på den første av tre, kanskje fire Transocean-rigger, som Bergen Group har gjort avtale om å ta inn på Hanøytangen.

— Det kan lett bli flere. Transocean er verdens største riggselskap og gjør vi et godt inntrykk på dem, ville jeg ikke bli overrasket om de kommer med flere oppdrag. Transocean har imidlertid førsteretten i 2008 og 2009, sier Iversen.

Hanøytangen er nå i ferd med å bli opprustet og videreutviklet for 150 millioner kroner med nye kaier, nye verkstedsbygg, kraner er osv.

— Vi har en av Europas største tørrdokker. Den eneste som kan ta to mellomstore rigger samtidig nord for Nederland, så vi ligger godt an i konkurransen.

Andre steder i landet

På sikt kan det bli aktuelt å flytte aktivitet fra Bergen Group-anlegg andre steder i i Bergensområdet over til Hanøytangen, men verftet på Laksevåg ønsker Iversen å beholde der så lenge som mulig. Det er 13 år igjen av leietiden for området som i utgangspunktet var på 15 år, forteller.

Iversen mener Bergen Group ligger godt an i offshoreløypen med flotte anlegg som Rosenberg i Stavanger og Hanøytangen ved Bergen.

I tredje kvartal var offshore den mest lønnsomme biten av konsernet med en ebitda-margin (resultat før finansposter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) på 11 prosent. Til sammenligning har hadde maritime services ni prosent, teknologibiten åtte og skipsbygging en tilsvarende lønnsomhet på seks prosent.

Ordrereserven ligger nå på til sammen4 7,7 milliarder kroner. Skipsbygging står for 6,5 milliarder. Nyinnkjøpte Fosen har en ordrereserve på 3,2 milliarder kroner av dette, mens resten er knytttet til BMV og Halsnøy, hvorav det vesentlige i Bergen.

Nytt skip leveres torsdag

For øvrig leverer Bergen Group BMV torsdag seismikkskipet MS «Geo Caribbean» til nederlandske Fugro, et skip til en pris av 500 millioner kroner, ikke medregnet seismikkutstyr for noen hundre millioner. Skipet er på vel 12.100 bruttotonn.

Iversen er stolt over at skipet blir levert to uker før tiden.

Magnus Stangeland er fremdeles største eier av Bergen Group. Han ble noe utvannet ved kjøpet av Fosen Yards, og sitter nå på 44,42 prosent av aksjene. Fondet Odin Offshore er nest størst med 3,71 prosent.

BERGEN GROUP

BERGEN GROUP