Venter flere skipsbyggingsoppdrag

Bergen Group diskuterer mulige nye skipsbyggingsoppdrag med flere rederier. Større garantirammer fra GIEK kan gjøre det lettere å hale oppdragene i havn.