Bedre halvårsresultat enn i noe helt år

Sparebankeide Eiendomskreditt AS i Bergen fikk i første halvår et bedre resultat enn i noe helt år.