SSB spår boligprisvekst på ni prosent i år

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror aktiviteten vil skyte fart etter at befolkningen blir vaksinert, og at første renteheving kommer i andre halvår. Samtidig vil den sterke boligprisoppgangen fortsette, tror byrået.

SSB-forsker Tomas von Brasch presenterer prognosene fredag. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Når befolkningen etter hvert blir vaksinert mot coronaviruset i sommer, tror SSB at aktiviteten vil øke markert.

Det kommer frem i byråets ferskeste prognoser for økonomien.

SSB legger til grunn at den første rentehevingen (til 0,25 prosent) kommer i den siste halvdelen av 2021, og at den deretter øker gradvis til mer normale nivåer.

Styringsrenten vil være tilbake på nivået før coronakrisen, på 1,5 prosent, ved utgangen av 2024, tror SSB.

I møte med viruskrisen har Norges Bank kuttet styringsrenten med 1,5 prosentpoeng til null prosent. Sentralbanken har tidligere varslet at styringsrenten kan heves i den første halvdelen av 2022.

Norges Bank kommer med en ny rentebeslutning og en oppdatering på sitt syn på økonomien i neste uke, den 18. mars.

Økonomer: Norges Bank var «litt nølende» da pandemien kom

Høy boligprisvekst

Boligmarkedet har holdt seg sterkt gjennom store deler av viruskrisen, og SSB tror at den sterke prisoppgangen vil fortsette også i år.

SSB tror nå at boligprisene vil stige med ni prosent i årsgjennomsnitt i 2021.

– En moderat økning i boliglånsrentene litt fram i tid vil trolig dempe boligprisveksten, men ikke mer enn at boligprisene fortsetter å øke i alle årene i prognoseperioden, skriver byrået.

I februar steg de nominelle boligprisene med 2,0 prosent på landsbasis, og salgsprisene var 9,7 prosent høyere enn de var året før.

SSB-forsker Thomas von Brasch kaller boligprisveksten «meget sterk» i sin fremleggelse av prognosene.

– Det må sees i sammenheng med det rekordlave rentenivået. Vi anslår nå at boligprisene på årsbasis vil vokse med i overkant av ni prosent i år, og deretter vil boligprisene gradvis avta litt.

Men SSB-forskeren presiserer at det er usikkerhet i prognosene.

– Det er stor usikkerhet knyttet til våre boligprisvekst-anslag. Mye av utviklingen fremover vil nok preges av hva som skjer med renten, sier von Brasch.

I desember anslo SSB at boligprisene vil stige med 3,9 prosent i år.

De høye prisene gjør imidlertid boligbyggingen mer lønnsomt. Etter nedgang i flere år, tror SSB nå at boliginvesteringene vil øke frem mot 2024 med to til fire prosent i året.

Det vil i så fall bety at boliginvesteringene i 2024 vil være omtrent på linje med toppnivået fra 2017, trekker SSB frem.

Regionalt nettverk: Bedriftene venter lysere tider

Tror viruskrisen vil henge igjen

SSB-forsker Thomas von Brasch påpeker at norsk økonomi har hentet inn mye av det tapte etter coronasmellen.

– Frem mot sommeren venter vi at økonomien kommer til å gå i et lavt gir, men når tilstrekkelig mange blir vaksinert og tiltakene kan lettes vil økonomien gire opp og aktiviteten skyte fart, sier han.

Han sier at det likevel vil være en krevende situasjon for mange i årene fremover.

– Det er først i 2024 at vi er helt tilbake på det vi anser som et normalt nivå, sier von Brasch.

Samme år vil altså styringsrenten til Norges Bank være tilbake på 1,5 prosent - nivået før coronakrisen, om SSB får rett.

– Situasjonen vi nå er i, viser med all tydelighet den avveiningen som Norges Bank står overfor. De skal prøve å skape finansiell stabilitet, stabil utvikling i boligmarkedet. Det viktigste er å holde inflasjonen under kontroll og sørge for en god kapasitetsutnyttelse i økonomien. De har mange mål og ett viktig hjelpemiddel, renten, sier von Brasch.

– Det coronapandemien har illustrert er at det kan være veldig vanskelig å nå flere mål med ett hjelpemiddel. Her blir det en balansegang, sier han.

NHO krever reallønnsnedgang etter kriseåretForskjeller i lønnsveksten: Disse ble lønnstapere

Tror ledigheten er på vei ned

SSB forventer ikke at arbeidsledigheten (målt ved AKU-ledighet) vil gå så mye ned de neste månedene, men at situasjonen vil bedres etter sommeren.

På den tiden vil flere av de permitterte komme tilbake på jobb, og aktiviteten vil ta seg opp, mener byrået.

De tror at arbeidsledigheten vil bli på 4,5 prosent i år, og deretter reduseres til i underkant av 4 prosent i 2024.

Til sammenlikning har arbeidsledigheten vært 3,7 prosent i gjennomsnitt så langt på 2000-tallet.

SSBs prognoser for 2021 og 2022:

  • BNP for fastlands-Norge +3,3 og +3,6 prosent
  • Boligpriser: +9,2 og +3,5 prosent
  • Lønnsvekst: +2,6 og +3,1 prosent
  • Kjerneinflasjon: 2,1 og 1,7 prosent
  • AKU-ledighet: 4,5 og 4,2 prosent
Publisert: