Ekspertene om psykisk helse under pandemien: – En utfordrende tid for ledere

Under pandemien sitter ansatte på hjemmekontor i bedrifter landet over. Ekspertene forklarer hvordan ledere kan forebygge psykiske belastninger for sine ansatte.

Seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Gunn Robstad Andersen (t.h.) og psykolog og faglig ansvarlig for seksjon psykisk helse i Volvat Guri Bollingmo (t.v.).
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Selv om pandemien på mange måter er en unntakstilstand, så gir den ikke et unntak for arbeidsgivers ansvar og omsorgsplikt, sier seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Gunn Robstad Andersen.

Hun forklarer at arbeidsgiver har et viktig ansvar i å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstagerne full trygghet mot psykiske skadevirkninger.

– Arbeidet skal være organisert, ledet og lagt til rette slik at ikke arbeidstagerne utsettes for uheldige psykiske belastninger. Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Eksperter: Nei, man kan ikke utdanne ferdige ledere til arbeidslivet

Forebygge fremfor å fange opp

Psykolog og faglig ansvarlig for seksjon psykisk helse i Volvat, Guri Bollingmo, sier man først og fremst bør forsøke å forebygge fremfor å fange opp når en ansatt har fått psykiske plager.

– Det man må spørre seg selv om som leder er hvordan man kan tilrettelegge for den enkelte ansatte når det er mye hjemmekontor og lite sosial interaksjon for å unngå depresjon og andre typer psykiske belastninger som man kan få av en slik situasjon.

Du kan lese psykologens tips under.

Omvendt mentorprogram: – Man har noe å bidra med begge veier

Utfordrende for leder

Robstad Andersen i Arbeidstilsynet forklarer at i en pandemi, eller under andre omstendigheter som gjør at arbeidstagere jobber hjemmefra eller lignende så kan det innebære redusert kontakt med leder.

– Det kan derfor bli vanskeligere for leder å følge opp ansatte, både med hensyn til oppfølging av arbeidet og arbeidstagers arbeidssituasjon, og å fange opp hvordan de ansatte faktisk har det.

Hun sier det krever tett kontakt mellom arbeidstager og nærmeste leder for å sikre nødvendig oppfølging av arbeidet, avklaringer, gjensidig informasjonsutveksling og mulighet for sosial støtte i arbeidet.

– Ledere bør være tilgjengelig, følge opp de ansatte individuelt i tillegg til fellesmøter, vise interesse for de ansatte og bistå ved behov. Ansatte bør på sin side si fra hvis noe er vanskelig eller hvis det oppstår et behov, slik at arbeidsgiver blir kjent med dette og får mulighet til å gjøre noe med det.

Flere kvinner til NHH: – Økonomi er jo det som får verden til å gå rundt

Tegn å legge merke til

– Når folk begynner å unngå kolleger og trekke seg tilbake kan dette være tegn på at noe ikke stemmer. Det kan være vanskelig å oppdage når medarbeidere i stor grad oppholder seg på hjemmekontor, sier Bollingmo i Volvat.

Hun legger til at flere tegn kan være at arbeidstager ikke deltar på sosiale ting, at de er mer irritable i møter eller mer stille, men at det handler om endring i atferd.

– Om man merker at en arbeidstager endrer seg fra hvordan de pleier å være, eller at man ser endring i arbeidsprestasjon, økt fravær, økt sykmelding og andre endringer i atferdsmønster som du er vant med, bør du stille noen ekstra spørsmål.

Tek-boom i rekruttering: – Mange ønsker fortsatt menneskelig kontakt

Lytte mer enn å gi råd

Robstad Andersen understreker at det er viktig å ha jevnlig kontakt og gjensidig lav terskel for å ta opp ting man lurer på og ønsker å prate om.

– Det går begge veier. Det krever en leder-ansatt-relasjon basert på tillit og trygghet. Leder bør følge opp de ansatte individuelt, sjekke om de ansatte har det bra, om det er noe de trenger, og legge en slik samtale inn som en rutine for eksempel på ukentlig basis slik at problemer kan fanges opp før de vokser seg så store at de er vanskeligere å håndtere.

Bollingmo legger til at det handler om å ta opp bekymringer i endret atferd og eventuell prestasjon, og lytte mer enn å gi svar og råd der og da.

– Derfor er det viktig å se hva man kan gjøre som gir mestring, avklare om personen har støtte og god oppfølging i sitt private nettverk.

Publisert