Overraskende stort shoppefall i desember

Detaljhandelen falt 3,1 prosent i desember, men noe kan skyldes tidligere handel på grunn av Black Friday i november og frykt for leveringsforsinkelser.

JULEHANDEL: SSB publiserer detaljhandelstall for desember. Bildet er fra Storo shoppingsenter i Oslo.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Den norske detaljhandelen falt 3,1 prosent i desember, korrigert for normale sesongvariasjoner, viser tall fra SSB. Fallet kommer etter tre måneder med vekst.

På forhånd var det ventet nullvekst i desember, etter en oppgang på 0,9 prosent i november, ifølge Bloomberg.

Det var spesielt møbler og elektronikk som bidro til nedgangen denne måneden. Det var de samme næringene som trakk mye opp måneden før. Det var også en markant økning i prisveksten for disse varene i desember.

– Noe av forskyvningen i omsetningen fra desember til november kan ses i sammenheng med store handledager som Black Friday og Black Week med tilhørende prisreduksjoner, sier rådgiver Anders Falla Aas i SSB.

– Oppfordringer om å handle julegaver tidligere enn vanlig grunnet forsinkelser i den internasjonale varetransporten kan også ha bidratt til denne forskyvningen av handelen fra desember til november, tilføyer han.

Pandemieffekter

Julehandelen kan også blitt påvirket av at regjeringen strammet hardt inn på smitteverntiltakene i midten av desember, og at mange mottok uvanlig høye strømregninger.

Det private forbruket er en viktig forutsetning for at økonomien skal ta seg opp igjen etter pandemien. Norges Bank, som har varslet ny renteheving i mars, venter at husholdningenes konsum stiger med seks prosent i år.

I løpet av pandemien har smittevernrestriksjoner bidratt til at nordmenn har brukt mye mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varer. I tillegg har vi handlet mer i Norge grunnet begrensningene på grensehandel og reising.

SSB påpeker at de store endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og at salgsvolumet i detaljhandelen fortsatt ligger langt over nivåene som var før pandemien.

– Etter gjenåpningen av samfunnet i september var det ventet at deler av disse endringene ville reverseres. Med økte smittetall og usikkerhet med påfølgende smittevernrelaterte innstramminger i desember stoppet den reverseringen delvis opp for noen av næringene som blant annet dagligvarehandel, sier SSBs Falla Aas.

Detaljhandelen i Norge (sort) sammenlignet med landene som bruker euro (grønt).

Dagligvarer snur opp

Etter 4 måneder med nedgang i dagligvarebutikker, snudde det til en vekst på én prosent i desember. Det er likevel betydelig lavere enn på samme tid året før, men fortsatt høyere enn før pandemien.

Sammenlignet med desember 2019 var volumet i dagligvarebutikkene opp 3,3 prosent i desember 2021.

Klesbutikkene som har hatt noen måneder med relativt høy omsetning, fikk en nedgang på hele 12 prosent fra november til desember 2021. Dette er blant næringene i detaljhandelen som slet mest under nedstengningen i starten av pandemien.

Det var også fall i salget av drivstoff på 5,6 prosent i desember, som kan ses i sammenheng med innstramninger som følge av pandemien og mindre mobilitet.

Årssnittet for total varehandel var uendret fra 2020 til 2021, men med store forskjeller mellom næringene. Detaljhandelen var uendret, mens det var en nedgang på 3,4 prosent for engroshandel og en oppgang på 12 prosent for handel med og reparasjon av motorvogner.

Her finner du tallene hos SSB
Publisert: