Prisveksten stiger til det høyeste siden 1988

Økningen kommer av sterkere vekst i prisene på blant annet drivstoff, møbler og matvarer den siste måneden.

Dagligvarer i mathyllene på Jakobs på Holtet.
  • Benedicte Storm Bamvik
  • Ada Lea
Publisert: Publisert:

Den totale inflasjonen (prisveksten) var 5,7 prosent høyere i mai enn i samme måned i fjor, ifølge ferske tall fra SSB.

Kjerneinflasjonen (utenom strøm og avgiftsendringer) stiger samtidig til 3,4 prosent.

– I et historisk perspektiv er dette den sterkeste prisveksten målt siden desember 1988. Det er først og fremst økte priser på strøm og drivstoff som gjør at tolvmånedersendringen i KPI er så høy, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

På forhånd var den totale inflasjonen ventet å stige til 5,6 prosent på årsbasis i mai fra 5,4 prosent i april, mens kjerneinflasjonen var ventet opp til 3,1 prosent fra 2,6 prosent, ifølge Bloomberg.

Prisveksten har akselerert i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina, både her hjemme og internasjonalt.

I årets lønnsoppgjør er det tatt utgangspunkt i en total inflasjon på 3,3 prosent i 2022.

Økt risiko for dobbel renteheving

Marius G. Hov, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, tror Norges Bank vil innføre dobbel renteheving i juni etter de ferske inflasjonstallene.

– Konklusjonen er rett frem. Dette er betydelig over det Norges Bank har sett for seg. Vi tror at Norges Bank vil heve dobbelt i juni, sier Hov til E24.

Seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, Marius Gonsholt Hov, tror Norges Bank vil heve styringsrenten med 0,5 prosent i juni.

Handelsbanken ventet at kjerneinflasjonen skulle komme inn på 3,1 prosent i tråd med estimater fra Bloomberg. Norges Bank ventet 2,6 prosent.

– Selv vi ble overrasket på oppsiden. Vi har en kjerneinflasjon som nesten er ett prosentpoeng høyere enn det Norges Banks estimat, sier Hov.

Seniorøkonomen tror kjerneinflasjonen fortsatt er på vei oppover.

– Når kjerneinflasjonen er mye sterkere enn antatt og på vei oppover, da er det klart at Norges Bank er bakpå og må oppjustere, sier han.

Det er kjerneinflasjonen Norges Bank normalt ser mest på når renten settes, blant annet fordi strømprisene svinger så mye. Renten ble hevet til 0,75 prosent i mars, samtidig som det ble varslet ny heving i juni.

Banken har imidlertid advart om at renten kan settes raskere opp hvis inflasjonen blir høyere eller mer vedvarende enn antatt.

Les også

SSB venter dobbel renteheving i Norge i juni

SSB skriver også fredag morgen, i deres ferske prognoser for den norske økonomien, at de venter dobbel renteheving i juni på 0,5 prosent.

– Norsk økonomi er på vei inn i en høykonjunktur. Samtidig er inflasjonen rekordhøy. Det tilsier en rask renteoppgang i tiden fremover. Kombinert med dempede utsikter internasjonalt vil dette bremse veksten i Norge, skriver SSB.

Prisveksten (KPI og kjerne-KPI)

Høyere matvarepriser

Seksjonssjefen i SSB påpeker at noe av årsaken til at kjerneinflasjonen øker til 3,4 prosent i mai fra 2,6 prosent i april, er at matvarene steg noe den siste måneden mens de falt på samme tid i fjor.

Matvareprisene var 3,1 prosent høyere i mai enn ett år tidligere, opp fra en tolvmånedersvekst på 2,1 prosent i april.

– Årsveksten i matprisene er mindre enn den totale veksten i konsumprisindeksen. Det er positivt for forbrukerne i en tid der prisen på strøm, drivstoff og de fleste varer og tjenester går opp, sier Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare i Virke.

Virkes egne beregninger, basert på tall fra SSB, viser at prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i gjennomsnitt vokste med 1,4 prosent årlig i perioden 2010-2021, sammenliknet med en årlig vekst i konsumprisindeksen på 2,1 prosent.

Matvareprisene falt med 2 prosent i 2021.

– Konsekvensene av de urolige tidene internasjonalt preger prisbildet i 2022, også for mat og drikke, sier Andersen.

Inflasjonsfrykten: Dette betyr prisveksten for deg nå

Prisen på drivstoff stiger

Fra april til mai i år steg prisene på drivstoff og smøremidler med 5,7 prosent. De har derimot økt med 40,3 prosent sammenliknet med mai i fjor.

Samtidig har prisen på bensin og diesel steget med henholdsvis 6,1 og 6,0 prosent siden april.

Tross et fall i prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, på 4,6 prosent fra april til mai, var prisene 27,2 prosent høyere enn i mai i fjor.

Den totale inflasjonen (prisveksten) var i mai 5,7 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Uten strømstøtten hadde veksten vært på 7,7 prosent.

Finanstilsynet: Rentesjokk kan gi betydelig boligprisfallNy rekord for prisveksten i eurosonen
Publisert: