IEA: Markedet kan gå glipp av tre mill. fat russisk olje per dag

Krigen i Ukraina ventes å ramme russisk oljeeksport hardt fra april. – Den nåværende krisen kommer med store utfordringer for energimarkedene, sier IEA i fersk rapport.

Publisert Publisert

De globale energimarkedene står overfor et veiskille og det som kan bli den største forsyningskrisen på flere tiår. Selv om det fortsatt er for tidlig å vite hvordan hendelser vil utspille seg, kan krisen føre til varige endringer i energimarkedene.

Det skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin månedsrapport for mars, fremlagt onsdag.

Tre millioner fat per dag med russisk olje og oljeprodukter kan utebli fra markedet fra april etter den russiske invasjonen.

– Fra nedskjæringene venter vi en reduksjon i total eksport på 2,5 millioner fat per dag, hvorav råolje utgjør 1,5 millioner fat per dag og produkter 1 million fat per dag, skriver IEA, ifølge Reuters.

Det forventes også at Russland vil bruke mindre olje selv på grunn av situasjonen.

Kan øke gassproduksjonen fra Heidrun og Oseberg

«Rekordrabatter»

«Russisk olje fortsetter å strømme inntil videre som følge av terminavtaler og handler gjort før Moskva sendte sine tropper inn i Ukraina, mens nye handler har nesten tørket helt ut. Ural-råolje tilbys med rekordrabatter med begrenset etterspørsel så langt», skriver IEA.

«Noen asiatiske oljeimportører har vist interesse for de rimeligere fatene, men holder seg for det meste til tradisjonelle leverandører i Midtøsten, Latin-Amerika og Afrika for hoveddelen av kjøpene sine», heter det videre.

Energibyrået mener videre at ytterligere forsyninger fra Iran kan være måneder unna. Om en enighet rundt atomavtalen oppnås kan eksporten øke med rundt en millioner fat pr dag over en seksmånedersperiode.

Utenfor Opec+-alliansen vil veksten komme fra USA, Canada, Brasil og Guyana, men oppsidepotensialet på kort sikt er begrenset.

TrønderEnergi og HitecVision danner grønt selskap

«Store utfordringer»

I fravær av en rask økning i oljeproduksjonen globalt, vil oljelagrene måtte balansere markedet i de kommende månedene. Mens selv før krigen i Ukraina ble oljelagrene redusert i et raskt tempo og ved utgangen av januar var OECD-lagrene 335 millioner fat under det femårige gjennomsnittet og på åtte års laveste nivå.

Økende olje- og råvarepriser vil ha en markant innvirkning på inflasjonen og økonomisk vekst, skriver IEA. Mens situasjonen fortsatt er i endring, har byrået senket anslagene for BNP-vekst og oljeetterspørsel i marsrapporten.

Nå ventes oljeetterspørselen å vokse med 2,1 millioner fat per dag i gjennomsnitt i 2022, en nedjustering på rundt 1 million fat per dag fra forrige prognose.

«Den nåværende krisen kommer med store utfordringer for energimarkedene, men det skaper også muligheter. Dagens fokus på energisikkerhet og økonomisk faktorer kan godt fremskynde overgangen bort fra olje», heter det.

Publisert