– Grønne skip legges på is

Planer om nye, grønne skip kommer ikke lenger enn til tegnebrettet. Ifølge Rederiforbundet legges prosjekter på is på grunn av stor usikkerhet.

Administrerende direktør Harald Solberg mener det er viktig å få på plass rammer for et grønt skifte i skipsfarten. – Teknologien er ikke noe hinder nå, sier han.
Publisert: Publisert:

Flere skip må over på utslippsfritt drivstoff om Norge skal nå klimamålet. Likevel går fortsatt de fleste nybygde skipene på fossilt drivstoff. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, mener det er to årsaker til det.

– Det er stor usikkerhet om hvor tilgjengelig drivstoff som hydrogen og ammoniakk vil være de neste årene. I tillegg hersker det stor usikkerhet om prisen, sier han til Aftenposten.

Konsekvensen av dette, ifølge Solberg, er at prosjekter utsettes. Det mest kjente er Veidekkes initiativ til å bygge to hydrogendrevne lasteskip. Over 30 rederier meldte sin interesse, men ifølge Skipsrevyen har Veidekke droppet prosjektet inntil videre.

– Flere andre prosjekter ville ha kommet lenger dersom usikkerheten rundt pris og tilgjengelighet hadde vært borte, mener Solberg.

Står igjen med bare ett alternativ

Ifølge Solberg kan energikostnadene til et utslippsfritt skip være tre–fire ganger høyere enn for ett fossilt skip. Da står rederne i realiteten igjen med bare ett alternativ.

– Så lenge diesel og tungolje er det billigste og eneste alternativet som er fullt utbygd, vil denne energiformen vinne.

I et intervju med Aftenposten tirsdag erkjente havminister Bjørnar Skjæran at omstillingen går tregt. Solberg er imidlertid ikke enig i Skjærans beskrivelse av at dagens regjering overtok et svakt utgangspunkt fra den forrige regjeringen.

Solberg mener at manglende politisk vilje bremser utviklingen. Det står ifølge ham ikke på næringen og på teknologien.

– Regjeringen har gode formuleringer i HurdalsplattformenHurdalsplattformenRegjeringsplattformen for dagens regjering, utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021., men det virker som om de har mistet fremdriften. Det skjer lite i virkeligheten, mener han.

Savner plan for penger fra kvotesalg

Havministeren er forsiktig med å varsle tiltak som kan få budsjettmessige konsekvenser. Rederiforbundet mener likevel regjeringen kan starte med to tiltak, som ikke vil få noen slik innvirkning.

  • Inngå en avtale med næringen om å øke CO₂-avgiften.
  • Lage en plan for hvordan penger fra EUs kvotesystem skal benyttes.

Skipsfarten skal etter planen inn i EUs kvotesystemEUs kvotesystemEUs kvotesystem er i hovedsak laget for industrien, og fungerer ved at det settes et tak som sier hvor mange CO2-ekvivalenter som maksimalt kan slippes ut fra år til år. Dette taket reduseres så over tid, slik at utslippene også reduseres. Under dette taket, kjøper og leverer industrien klimakvoter, for å gjøre opp for sine utslipp. På denne måten skaper man et marked og en pris på CO2, og etter hvert som taket går ned, og prisene på CO2 går opp, gir det incentiver til å redusere utslippene framfor å kjøpe klimakvoter. Kilde. Miljødirektoratet fra 1. januar neste år. Senest i 2026 skal næringen være fullt inkludert. De pengene som innbetales fra norske redere vil komme tilbake til Norge.

– Men så langt har ikke regjeringen lagt noen plan for hvordan disse midlene skal disponeres. Vårt forslag er å putte de rett inn som et tillegg til NOx-fondetNOx-fondetIndustri, sjøfart, fiske og andre næringer betaler inn en avgift basert på mengde utslipp. De samme næringene har en mulighet til å søke NOx-fondet om midler til å implementere teknologi som reduserer deres NOx-utslipp., i den samme strukturen.

Publisert: