Veidekke: – Den verste tåken har lettet

Veidekkes ordrebok øker, og selskapet varsler kjøp av byggvirksomhet i Bergen. Samtidig er marginene i Sverige for lave, sier finansdirektør Jørgen Wiese Porsmyr.

Jørgen Wiese Porsmyr, finansdirektør i Veidekke
Publisert: Publisert:

Torsdag morgen la entreprenørselskapet Veidekke frem resultater for årets andre kvartal.

Selskapet leverte en omsetning på 9,9 milliarder kroner, opp fra 9,8 milliarder i samme periode i fjor. Etter skatt satt Veidekke igjen med 355 millioner kroner, en nedgang fra 391 millioner i andre kvartal i fjor.

– Vi begynner å se resultater av de grepene vi har gjort i de siste par årene, og vi håndterer en krevende markedssituasjon og økte råvarepriser på en god måte. Vi tror på fortsatt fremgang og jobber videre mot våre langsiktige ambisjoner, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Les også

Milliardkontrakt til Veidekke på Fornebubanen

Kjøper i Bergen

I en separat børsmelding torsdag opplyser Veidekke at det har inngått en intensjonsavtale om å overta 100 prosent av Constructa Entreprenør for å styrke virksomheten i Bergen.

– Den sterke kontantbeholdningen ønsker vi å sette i arbeid, og vi har funnet et godt selskap som passer bra med vår nåværende virksomhet i Bergen, sier Jørgen Wiese Porsmyr, finansdirektør i Veidekke.

Thor Småbrekke, administrerende direktør i Constructa, sier i meldingen at Veidekke er et foretrukket førstevalg, som han tror vil kunne forvalte Constructa videre på en god måte.

– Constructa Entreprenør har solide folk både på funksjonær- og fagarbeidersiden, og som integrert i Veidekke vil vi kunne øke konkurransekraften og gjennomføringsevnen i Bergensregionen, sier Småbrekke.

Avtalt kjøpesum tilsvarer en selskapsverdi på omtrent 200 millioner kroner på gjeldfri basis. Kjøpet forventes å være gjennomført i løpet av høsten, men er videre betinget av due diligence og at transaksjonen godkjennes av konkurransemyndighetene, heter det i meldingen.

Sliter i Sverige

Den svenske byggvirksomheten fikk en resultatmargin på 1,9 prosent, ned fra 3,3 prosent i samme kvartal foregående år. Infrastruktur i Sverige økte marginen fra 3,7 prosent til 3,9 prosent.

I Norge var resultatmarginen på 4,0 prosent innenfor bygg og 6,2 prosent innenfor infrastruktur.

– Vi har for lave marginer på byggsiden i Sverige, og spesifikt i Stockholm, konstaterer Porsmyr.

LA FREM TALL: Veidekkes konsernsjef Jimmy Bengtsson.
Les også

Bankene melder om stabil etterspørsel etter boliglån

Mange ordre

Ordreinngangen i kvartalet var på 13,2 milliarder kroner, opp fra 10,1 milliarder i samme periode i fjor. Ordrereserven var på 44 milliarder kroner, mot 39,7 milliarder foregående år. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i løpet av de neste tolv månedene, skriver selskapet.

– Ordresituasjonen i konsernet er god, spesielt i de norske virksomhetene. Kontraktene vi har landet gjennom andre kvartal har god kvalitet og passer godt inn i vår selektivitetsstrategi, sier Bengtsson.

Selv om Veidekke merker økte kostnader som følge av den generelt høye prisveksten i år, har ikke det gått utover lønnsomheten, ifølge Porsmyr.

– Vi har håndtert det på en veldig fin måte. I første kvartal pekte alle piler oppover, og spørsmålstegnene ble større og større. Nå ser vi en normalisering, hvor stålpriser, trelastpriser og fraktrater er ned. Energiprisene er usikre, men etter vår mening har den verste tåken og usikkerheten lettet, sier han.

– Hvordan påvirkes dere av økte renter?

– Økte renter betyr økte avkastningskrav for våre kunder, som påvirker deres investeringsbeslutninger. Samtidig er rentekurven ganske forutsigbar og kjent for de fleste, så det er eventuelle avvik i markedet som vil gi utslag fremover.

– Hvordan er dere rustet for en eventuell nedgangskonjunktur?

– Ordreboken er høy, så vi vet hva vi skal jobbe med det neste år. Ellers er konjunktursvingninger normalt i bransjen vår, så vi har erfaring med å bemanne både opp og ned. Prosjektene våre gjennomføres både av innleide entreprenører og av underentreprenører, så vi har ganske stor fleksibilitet i kostnadsstrukturen vår, sier Porsmyr.

Publisert: