Norge kjøper 54 Leopard-stridsvogner fra Tyskland

Striden om stridsvogner til det norske forsvaret kan være over: Regjeringen har nå bestemt seg for å anskaffe 54 nye Leopard 2 stridsvogner til Brigade Nord, ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Publisert: Publisert:

– I tillegg har vi en opsjon på å kjøpt ytterligere 18 stridsvogner. Dette er en kjempestor investering som har vært planlagt lenge, og som gir Hæren et nytt hovedvåpen i den mekaniserte brigaden, sier Gram til VG.

Prisen skal være innenfor rammen som ble lagt i Stortinget før jul, på 19,6 milliarder kroner.

Kjøpet ble offentliggjort på en pressekonferanse på Rena leir fredag formiddag.

– Vi står i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Vi styrker forsvaret, og følger opp i dag ved å anskaffe 54 stridsvogner, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det har stått mellom Tyskland og Sør-Korea som leverandør.

– At vi benytter Tyskland som leverandør, bygger videre på et nært samarbeid mellom våre land. Vi får også samme stridsvogner som våre nordiske naboland, sier Støre.

Fulgte ikke råd

Regjeringen har dermed bestemt seg for ikke å lytte til forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som i november anbefalte regjeringen å anskaffe luftvern, langtrekkende presisjons-ild og helikoptre i stedet.

– Det er viktig at forsvarssjefen gir de rådene han mener er rett. Men jeg har sagt at det var et krevende råd å få helt på oppløpssiden av anskaffelsesprosess. Nå har vi brukt ekstra tid og gjort nye grundige vurderinger, og så har regjeringen konkludert med at vi skal ha nye stridsvogner, forklarer Gram.

VALGTE TYSK: Dette er Norges nye stridsvogn. Her fra da daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen fikk prøvekjøre en Leopard 2A7 på Rena i januar i fjor.

Sp har kjempet for anskaffelse av stridsvogner over tid, og flere Sp-topper reagerte sterkt på forsvarssjefens anbefaling om å legge bort stridsvognene.

– Senterpartiet har over tid ment at stridsvogner er en viktig kapasitet for å ha en sterk norsk hær. Vi har hørt på de to siste fagmilitære rådene, anbefalingen fra den forrige forsvarssjefen og fra landmaktutredningen om å anskaffe nye stridsvogner, sier finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. 

Beslutningsgrunnlaget var klart på slutten av fjoråret. Da Kristoffersens råd om å legge bort planen om nye stridsvogner kom, stoppet saken opp i regjeringen, som ville ha nye vurderinger.

FORNØYDE: Trygve Slagsvold Vedum og Bjørn Arild Gram møtte VG i Forsvarsdepartementet.

Men nå var det kniven på strupen: Om få uker ville tilbudene fra de to aktuelle leverandørene ikke lengre stå ved lag.

– Vi måtte konkludere nå, sier Bjørn Arild Gram.

– Om vi skulle vurdere videre, risikerte vi å miste våre plasser i køen, og dermed måtte vente enda lengre på leveringer. Nå kommer de første vognene i 2026, legger han til.

Likevel har forsvarssjefen fått noe ut av det krevende rådet om å kjøpe andre våpen i stedet:

– Når vi nå velger å kjøpe 54 vogner, gir det forsvarssjefen rom til å gjøre vurderinger av stridsvogner målt opp mot andre viktige kapasiteter. Det gir oss friheten til eventuelt å utstyre den fjerde kampbataljonen i Brigade Nord med andre våpen enn stridsvogner, sier forsvarsministeren.

IKKE HØRT: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ba i november regjeringen om å vurdere alternative våpen i stedet for å kjøpe stridsvogner.

Anskaffelsen av stridsvogner oppfyller også Natos såkalte kapabilitetskrav til Norge om å ha en fullt ut mekanisert bataljon. 

– Dette må sees i sammenheng med andre omfattende investeringer i Hæren. Vi faser nå inn oppgraderte stormpanservogner, nytt artilleri og nye støttekjøretøyer. og etter hvert nye stridsvogner, sier Gram.

Stortinget har vedtatt å opprette en fjerde kampbataljon i Brigade Nord, men ikke hvor den skal holde til eller hvordan den skal utstyres. 

Avgjørelsen har stått mellom to leverandører, en tysk og en koreansk. Valget av tyske Leopard-vogner henger sammen med at Nato-samarbeidsland som Tyskland, Nederland, Sverige, Finland og Danmark også opererer Leopard 2-stridsvogner. 

HÆRENS VENN: Trygve Slagsvold Vedum har gått mot forsvarssjefens ønske i stridsvogn-spørsmålet.

Skryt fra opposisjonen

Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, skryter av regjeringens beslutning.

– Dette er positivt. Dette er et viktig tilskudd til bedret forsvarsevne. Nye stridsvogner vil gi Hæren betydelig økt kampkraft, skriver han i en e-post til VG.

Han skriver at de nye stridsvognene bør fases inn så fort som mulig.

Publisert: