— Jeg registrerer at Aker Seafoods og Røkke misliker å være i fiskernæringen i Nord-Norge. Jeg synes vi skal gi ham muligheten til å forlate landsdelen, sier Roger Ingebrigtsen til Nordlys.

Statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet er medlem i Arbeiderpartiets programkomité. Han planlegger å legge fram forslaget til kvotereguleringer når komiteen møtes neste uke.

Han ser for seg at kvotene, etter at de er kjøpt opp, kan stykkes opp og deles ut på nytt, slik at kystfiskeflåten har mulighet til å konkurrere om kvotene.

— Jeg vil ha flere mellomstore og små fartøy som kan levere hyppigere. Kvotene må være små nok til at flere kan delta, sier han.

Han ønsker også å endre kvoterettighetene fra livsvarig til tidsbegrensede. Han vil også regulere kvalitet, geografi og hyppighet på leveransene.

I Aker gjør kommunikasjonsdirektør Atle Kigen det klart at Røkke slett ikke ønsker å forlate landsdelen. Han peker på at selskapet ikke har lagt ned et eneste av sine sju anlegg i nord, mens 2.000 andre arbeidsplasser har blitt borte.

— Så opplever vi at Aker, som vil satse videre, blir pekt på som et problem. Vi er opptatt av å finne løsninger. Aker ønsker å samarbeide for å skape en bærekraftig norsk hvitfisknæring. Det har vi ikke i dag, understreker Kigen.