Oljeboring i Lofoten og Vesterålen er ett av norsk politikks viktigste og vanskeligste stridstemaer. Det ble ikke lettere i går, etter at Regjeringen la frem resultatene av den omfattende kunnskapsinnhentingen som er gjennomført siden i fjor.

Det viktigste er de nye vurderingene av miljørisikoen ved akutte oljeutslipp og ulykker. Rapportene styrker argumentene for å åpne for oljeleting i de to mest aktuelle områdene, Nordland VII og Troms II.

For den samlede miljørisikoen synes mindre enn motstanderne av oljeboring har lagt til grunn. Det Norske Veritas (DNV), som står bak analysene, beskriver miljørisikoen som "lav" og "lavere enn tilsvarende risikonivå for skipstrafikk i området".

Det er ifølge DNV kun sjøfugl og kystsel som vil rammes så hardt av et stort utslipp at skadevirkningene strekker seg utover en tiårsperiode. Hverken strandmiljøet eller torskebestanden vil skades utover en kort periode, konkluderer DNV.

LIKEVEL anbefaler olje— og energiminister Ola Borten Moe (Sp) at Stortinget ikke nå setter i gang en formell konsekvensutredning av oljeboring i Nordland VII og Troms II. Statsråden vil vente og se.

Det er et synspunkt vi støtter. For selv om miljørisikoen er lavere enn tidligere antatt, er det ingen tvil om at områdene i Lofoten og Vesterålen er spesielle naturområder. De er blant verdens flotteste kyst- og øylandskap. Flere av verdens største fiskebestander gyter her.

Dessuten er åpningen av disse områdene blitt mindre presserende enn for få år siden. Åpningen av Jan Mayen, deler av Barentshavet og mer til vil gi ny økonomisk aktivitet i Nord-Norge i lang tid. Nye store funn i modne områder, som Sverdrup-feltet i Nordsjøen, har også bidratt til gode fremtidsutsikter for norsk oljeindustri uten at Nordland VII og Troms II åpnes.

Derfor mener vi det er riktig av Regjeringen å avvente en åpning av disse områdene.

MEN at de rødgrønne forlenger sin våpenhvile om oljeboring i Lofoten og Vesterålen, betyr ikke at stridstemaet blir borte fra den politiske dagsordenen.

Et nytt stortingsflertall kan gi et nytt utfall. Og for de nåværende opposisjonspartiene kan en vanskelig sak nå ha blitt enda vanskeligere å bli enige om. Når miljøargumentene mot åpning er blitt svekket, er det blitt enda mer krevende for Høyre og Frp å forklare at småpartiene Venstre og KrF eventuelt får blokkere en åpning for oljeboring i neste stortingsperiode.

Mer kunnskap er bra. Lavere miljørisiko i nord er bra. Det kan likevel lett skjerpe de politiske frontene etter stortingsvalget neste høst.