Tidligere denne uken ble det klart at ledelsen i Seadrill hadde besluttet åflytte hovedkontoret ut av Norge og Stavanger.

Nyheten var ventet, men det var likevel storskuffelse i oljebransjen og hos Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.Sistnevnte hadde fått med seg næringsminister Trond Giske og har skrevet brevtil John Fredriksen der hun appellerte til riggeieren om å bli værende iStavanger.

— Når ting går så bra som det gjør nå, er det alltid slik at folk lurer påhvorfor vi gjør som vi gjør, sier den nyoppnevnte administrerende direktøren iSeadrill Fredrik Halvorsen i et intervju med Aftenbladet.

Men han understreker at når Seadrill nå flytter hovedkontoret ut avStavanger, betyr det ikke at selskapet ser på Stavanger som et sted det ikkeønsker å være.

John Fredriksen og makker Tor Olav Trøim kjøptestavangerbedriften Smedvig Offshore i 2006 for 8 milliarder kroner. Det varetter en lang kamp for å skaffe seg selskapet etter at hovedaksjonær PeterSmedvig med familie solgte nesten halvparten av Smedvig til amerikanske NobleCorporation for 4,6 milliarder kroner.

Suksesshistorie

Halvorsenmener at dersom Noble den gang hadde vunnet kampen, hadde selskapet alleredevært flagget ut.

-Nå har vi skapt verdens største riggselskap fra Stavanger. Dette er noe å værestolte av. Av knoppskytinger på veien kom Archer og North Atlantic Drilling, ogdisse selskapene ønsker vi å utvikle videre i Stavanger. Det har kommet dårligfram den siste uken. For eksempel er nå North Atlantic alene blitt dobbelt såstort som Smedvig var i 2005, sier Halvorsen.

Hanforteller at North Atlantic Drilling har vokst til et selskap med 1300 ansatte.Planen er at over de neste årene skal antall ansatte øke til 1800.

-North Atlantic Drilling er et selskap vi regner med vil vokse raskere ennSeadrill i tiden framover. Det er dette som er den nye veksthistorien vår iStavanger. Det at vi flytter Seadrill ut nå, betyr bare at banen blir overlatttil Archer og til North Atlantic Drilling. Seadrill er fortsatt største eier ogen viktig støttespiller. Men vi ønsker at de andre selskapene skal fåmuligheten til å vokse videre, sier Halvorsen.

-De fleste entreprenører klarer å bygge opp et selskap eller to. John Fredriksenhar klart å skape 13 markedsledende selskaper. Når han har sett at noen avunderselskapene har begynt å bli større, har han med en gang snudd seg rundt ogskilt disse ut i et nytt selskap og har latt dem vokse selvstendig. Nå gjør handette igjen her.

Kontakt med ordføreren

Ipressemeldingen fra selskapet heter det at det å ha hovedkontoret i Stavangerbegrenser selskapets planer for vekst fordi det er kritisk å få tak i de rettefolkene. Det heter videre at Stavanger ligger langt fra selskapets viktigstemarkeder, noe som gjør reising og logistikk vanskelig.

Halvorsenforklarer at Seadrill har hatt problemer med å rekruttere de rette folkene tilhovedkontoret i Stavanger, men at dette ikke er tilfelle for de tounderselskapene.

-Den spisskompetansen vi trenger til Archer og North Atlantic Drilling er detgode grunner til å tro at vi kan finne her i Stavanger.

Halvorsenforteller også at han har hatt kontakt med Stavanger-ordfører Sagen Helgø, ogat planen er å møtes denne uken.

-Vi ønsker å ha en god dialog for å legge rammevilkårene for videre vekst forArcher og North Atlantic Drilling. Jeg vil appellere til ordføreren om at vi mårette blikket framover, og at vi absolutt vil ha en tilstedeværelse iStavanger, sier han.

Detvar tirsdag denne uken at Seadrill-styret og hovedeier John Fredriksenbesluttet å erstatte toppsjef Alf. C. Thorkildsen med Fredrik Halvorsen. Hanhar vært i Archers ledelse siden 2010 og fungerende konsernsjef siden januar iår.

Wonderboy

38-åringensynes det er morsomt at han i media nå blir omtalt som John Fredriksenswonderboy.

Meni sin relativt unge alder, har han mye å skryte av på CV-en.

Som 31-åring ble Halvorsen konsernsjef forvideokonferanseselskapet Tandberg. Og da dette ble solgt til det amerikanskeselskapet Cisco i 2010, tok han kontakt med John Fredriksens høyre hånd TorOlav Trøim og spurte om han hadde en jobb.

Det hadde Trøim, og Halvorsen gikk inn i investeringsselskapet SeatankersGroup sin ledelse i september 2010.

Seadrill som han nå tar over ledelsen for, er det fjerde største selskapetpå Oslo Børs, målt etter markedsverdi.

Halvorsen bor i London sammen med kone og to barn på tre år, men det er ikkesikkert han blir boende der når Seadrill endelig bestemmer seg for hvor det nyehovedkontoret skal ligge.

— Vi ser nå på forskjellige alternativer. Det er viktig for oss å værenærmest mulig kundene våre. Vi har en hub i Singapore og en i Houston. Et annetalternativ er London, som er midt imellom. Dette skal vi bestemme oss for innen30 dager, sier Halvorsen.

— Og hva skjer med de 125 personene som nå jobber for Seadrill i Stavanger?

— Nå er det sånn at vi har bestemt oss for å flytte.Ikke alle kan bli med og ikke alle vil bli spurt om å bli med, men noen blirmed på flyttingen. De andre skal vi ta oss godt av, og vi er nå i dialog med deansatte. Vi håper også at vi kan beholde så mange som mulig i de selskapene vihar i Stavanger, sier Halvorsen.