Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling la tirsdag fram sin nye rapport om verdens økonomiske situasjon og utsiktene framover.

Ifølge OECDs prognoser vil veksten i verdensøkonomien være på 2,9 prosent neste år. Ved forrige prognose i mai, var anslaget en vekst på 3,4 prosent.

Eurosonen, som antas å få en tilbakegang på 0,4 prosent i år og 0,1 prosent neste år, er fortsatt den største trusselen mot den globale økonomien.

— Eurosonen kan være i fare, spår OECD.

I rapporten skriver OECD at eurosonen fortsatt vil være i resesjon i året som kommer og at veksten i den amerikanske økonomien fortsatt vil være treg, først og fremst fordi politikerne ikke klarer å bli enige om hvordan de skal klare å løse gjeldskrisen.— Etter fem år i krise er den globale økonomien svekket, skriver OECD i rapporten.

— Faren for en ny, omfattende konjunkturnedgang kan ikke utelukkes, heter det videre.