• ANKLAGER: Johannes Lunde (44) blir i den nye, foreløpige boberetningen for Lunde Gruppen, anklaget for en rekke ulovlige transaksjoner. Store verdier havnet i Lundes egen lomme, mener bostyret. FOTO: ANDERS MINGE

- Tappet selskapene for 40 mill.

Da Lunde-imperiet vaklet, overførte Johannes Lunde (44) flere titalls millioner kroner til seg selv. Det skal fremkomme i rapporten som bostyret legger frem fredag.