Elleve nye selskaper ønsker å etablere seg i Oslo. Nå har byrådet i Oslo behandlet alle samtidig, og samtlige får avslag av byrådet i Oslo.

— Nå arbeider vi med en ny drosjeforskrift, som er ute på høring. Før den trer i kraft, er det ikke store sjanser for å få innvilget søknadene, sier samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V).

65 prosent prisstigning

Nye regler for drosjenæringen har vært varslet i flere år. I mellomtiden har prisene økt kraftig. En rapport fra i fjor høst slo fast at taxiprisene har økt med 65 prosent fra 2007 til 2010.

Fra 2010 til 2011 økte prisene pr. kjørte kilometer ytterligere 6,5 prosent, ifølge ny statistikk fra SSB.Begge deler er skyhøyt over den generelle prisstigningen.

— Det er åpenbart at det er noe med konkurransen som ikke fungerer, når prisene går opp, samtidig som drosjesjåførene har mer ventetid, sier Elvestuen.

"Ryanairdrosje" nektes løyve

Økotaxi er blant dem som har ventet lenge på å få behandlet sin søknad. De vil starte et miljøvennlig lavpriskonsept med fastpris på 99 kroner for drosje innenfor Ring 2.

Søknaden ble sendt inn for seks år siden, og først i år har de fått "behandlet" søknaden - som altså endte i avslag i påvente av nye forskrifter.

- Å la taxinæringen råtne på rot fordi man skal lage strengere regler for de som allerede driver i bransjen, er helt uforståelig. I beste fall kan man kalle det politisk latskap, sier Roger Dørum Pettersen, leder i Økotaxi.

For mange eller for få?

Elvestuen er enig i at det hadde vært en fordel om arbeidet hadde gått raskere, men mener oppryddingen i drosjenæringen er et komplisert arbeid.

Et sentralt spørsmål er hvorvidt det er for mange eller for få taxier i Oslo.— Jeg har ingen konklusjon på det, det skal vi vurdere hvert år. Det er lite aktuelt å endre løyveantallet før den nye forskriften er på plass, sier Elvestuen.

Glade for avslaget

Norges Taxiforbund erimidlertid blant dem som mener det er for mange taxier i Oslo, og er glade for at søknadene er avslått.

— Det er vi veldig fornøyd med. Etter vår mening er det for mange løyver og sentraler til at konkurransen kan fungere godt, og det ville være meningsløst å åpne for flere, sier kommunikasjonssjef Atle Hagtun i Norges Taxiforbund.

Han mener at de økte prisene kommer av økt konkurranse.— Det er erfaringen fra alle land, inkludert Oslo. For mange aktører i et begrenset marked er prisdrivende. I tillegg er prisene et resultat av priser på utstyr som taksametre, drivstoff og biler, sier Hagtun.

- Ingen nye ideer

Økotaxis Dørum Pettersen, som i dag kjører drosje for Oslo Taxi, trekker parallellen til flybransjen.

— Der ble det påstått at det ikke var mulig å senke prisene på grunn av mange ledige flyseter. Så slapp man Norwegian og Ryanair til, og prisene halverte seg, sier Dørum Pettersen.

Han påpeker nyskaping i taxibransjen er helt fraværende, som studentrabatt, "happy hour" eller egne tilbud rettet mot dem som har månedskort hos Ruter.— Ingenting annet enn å øke prisene har vært prøvd. Selv har vi klokkertro på at det er mer lønnsomt å kjøre to turer à 99 kroner enn én til 135 kroner, sier Dørum Pettersen.

Venter over halvparten av tiden

Hagtun påpeker at 60 prosent av arbeidstiden til drosjesjåførene går med til å vente i drosjen.

— Da er det klart at det er nærliggende å øke prisene. Jeg tror kombinasjonen av færre løyver og lavere priser er fullt mulig å få til, sier Hagtun.

Taxiforbundet er ikke fremmed for tanken om å gjeninnføre prisregulering av drosjene i hovedstaden. I 2000 ble den avviklet til fordel for fri priskonkurranse.

— Det har vært luftet, og fungerer bra de stedene i landet man har det, sier Hagtun.

Prisreguleringen innebar at myndighetene setter maksimalpris pr. kilometer og pr. tid. Drosjene står likevel fritt til å ta en lavere kilometerpris, hvis de ønsker.