For Drammen har virkelig blomstret som by de siste årene. Etter at teatret brant ned i byens sentrum i 1998, bestemte kommunen seg for å ta grep for å gjøre byen mer attraktiv.

Store offentlige prosjekter ble satt i gang på gamle industritomter langs elven. I dag har hoteller, boliger og næringsbygg overtatt.

Nøkkelen har vært en særdeles effektiv plan— og bygningsavdeling. Drammen har de siste årene vært i særklasse mest effektiv sammenlignet med andre av landets ti største kommuner, viser en rapport fra Kommunenes Sentralforbund fra 2011.

Etaten brukte i 2010 i gjennomsnitt kun 30 dager i saksbehandling på allerede vedtatte reguleringsplaner. Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim brukte alle mer enn ti ganger så lang tid.

Selvaag Bolig mener at den lange behandlingstiden skyldes at Oslo kommune detaljregulerer mer enn andre kommuner.

Detaljstyring bremser

— Plan- og bygningsetaten i Oslo har en tendens til å lage sitt eget forslag hvis de ikke liker forslag vi kommer med. Dette fører til forsinkelser på flere måneder. Dette opplever vi sjelden i andre kommuner, sier direktør for Selvaag Bolig, Baard Schumann.

Ifølge Schumann handler uenigheten med Plan- og bygningsetaten i Oslo ofte om hvor mange boliger hver tomt skal ha, hvor høye boligene kan være og hvor mye grøntareal hver leilighet skal ha. Boligutvikleren mener man i Drammen stoler mer på at det utbyggerne leverer, er gjennomarbeidet, og i større grad lar avgjørelsen om det estetiske være opp til politikerne.

— Drammen har satt som mål å få fart på boligbyggingen. Det virker på meg som om det er ganske stor politisk vilje også i Oslo, men jeg er ikke like sikker på at de har administrasjonen helt med seg. Det virker som om de lever litt i gamle dager, sier Schumann.

Direktør i Skanskas kommunikasjonsavdeling, Pål Syse, er enig i at ting tar for lang til i Oslo kommune. Han påpeker samtidig at det er vanskeligere å bygge i tettbygde strøk som i Oslo enn i Drammen. - I store byer er det nok flere naboer som har sitt å si, i tillegg til at de trafikale forholdene er vanskeligere. Dette gjør nok at saksgangen går saktere.

Tomter tilgjengelige

At reguleringen går sakte, fører til at utbyggingen går senere og at prisene på boliger skyter i været.

Hval peker på at man i Drammen kommune bevisst har valgt å regulere mer åpent.

Samtidig har visjonen i kommuneplanen, som gir brede føringer for hvordan arealet i kommunen skal disponeres, hele tiden vært førende for hvor neste trinn i byutviklingen skal foregå.

Ifølge prognosene skal befolkningen i Drammen øke med 25.000 mennesker innen 2036.

Denne veksten er Drammen nå klar til å møte:

— Det ligger ferdigregulerte tomter i Drammen hvor det ikke er satt i gang byggesaker. Vi har både nok tomter og kapasitet til å ta unna saker fortløpende og vil derfor kunne nå våre mål, sier Hval.