- Ikke bare på sjøen vi må berge mennesker i nød

Mens norsk-kontrollerte skip plukker opp tusenvis av båtflyktninger i Middelhavet, tvangssender norske myndigheter asylbarn tilbake til det som kan minne om krigssoner.