Krevende kvartal for Lerøy

Lerøy Seafood Group oppnådde et driftsresultat før verdijustering av biomasse på 303 millioner kroner i tredje kvartal 2014, mot 370 millioner i samme periode i 2013.