Riksmekler Kari Gjesteby bekreftet klokken 22.00 at arbeidsgiverne i det statlige lønnsoppgjøret omsider har kommet med et økonomisk tilbud.

I følge to godt informerte kilder ligger tilbudet hårfint over 4 prosent, etter at partene brøt på antydninger om en lønnsvekst like under 4 prosent.

Én kilde antyder at man har et tilbud om 4,1 prosent. Det betyr at arbeidsgiveren øker med litt over en tiendedels prosent.

Mye tyder på at de statsansatte får 12 000 kroner flatt, opp til lønnstrinn 55. De med høyest lønn kan håpe på 30 000 kroner. Dette kan selvsagt justeres noe i innspurten.

Gjesteby vil overhodet ikke kommentere tall.

Hun sier at meglingen nå går inn i sluttfasen. Derfor regner hun med å megle ut over natten, i stedet for å ta pause til lørdag morgen.

— Men det kan fortsatt ta tid, sier hun.

Når hun begynner å se helheten, er det tid for å legge frem en skisse. Den må godkjennes av hver enkelt av de fire fagorganisasjonene og av staten som arbeidsgiver, før streiken avblåses.

Siste tilbud

Gjesteby har pålagt delegasjonene å holde helt tett. Men Aftenposten har hørt fra et par av de meglende organisasjonene at tilbudet ikke var stort nok til at man trakk et lettelsens sukk.

Enkelte har et lite håp om at man fortsatt kan trekke ut litt mer penger fra arbeidsgiveren.

Riksmekleren vil ikke si noe som helst om tilbudet, men antyder at folk kan tenke selv og trekke konklusjonen.

— Partene har ikke reist seg og gått med en gang. Det jobbes seriøst med dette, sier hun.

På spørsmål om det er håp om å vri noen ekstra kroner eller promiller ut av staten, sier hun:

- Det gjenstår å se. Men vi er i en fase nå hvor det trolig er siste tilbud.

Mye misnøye

Det lille som siver ut fra delegasjonene tyder på at få har noe å juble for.

Flere kilder sier at det er LO som er ivrigst etter å finne en kjapp løsning. De andre organisasjonene tolker det som om de vil hjelpe regjeringen ut av en svært pinlig situasjon.

Men etter hva Aftenposten forstår kan LO også glede seg over at den generelle rammen er økt litt, sammenliknet med tilbudet de brøt på.

I YS-delegasjonen er det mange yrkesgrupper som ser at det ikke er rom for de spesielle tilleggene man kunne ønske seg. Dette gjelder i kanskje enda større grad for Unio, som har vært opptatt av å prioritere spesielle stillingsgrupper.

Derimot er det funnet rom til penger som skal fordeles etter lokale forhandlinger.

Dette er et ønske mange etatsledere har bedt statens personaldirektør om å stå hardt på. For dem er slike tillegg nødvendig for å belønne og holde på dyktige medarbeidere.

På arbeidstagersiden er det Akademikerne som ivrer mest for lokale forhandlinger.

Legger nivået

De fleste gir inntrykk av at alle organisasjonene vil godta tilbudet og komme til enighet i løpet av natten. Det skjer uten jubel, men ut fra en oppfatning av at det ikke er mer å hente ved å streike videre.

Når det statlige oppgjøret er klart, kan megler Reidun Wallevik i kommunesektoren ta kontakt med de streikende i KS-området. Fredag kveld sa hun til Aftenposten at hun ikke hadde grunnlag for en slik kontakt foreløpig.

Staten er et slags "frontfag" i offentlig sektor. Rammen og fordelingen her brukes som mønster i kommunene, med noen tilpasninger.

I Oslo har LO og Akademikerne godtatt et tilbud med ramme på litt under 4 prosent, men med mulighet for reforhandlinger om staten ender høyere. Der får alle et flatt tilbud på 10 700 kroner.YS og Unio streiker i Oslo, og må inn til ny megling for å komme tilbake på jobb.