Avtalen er den første Statoil har gjort med et asiatisk land om faste leveranser av flytende gass, LNG. Prisene på dette produktet er langt høyere i Asia enn i Europa og USA.

- Kontrakten er viktig for oss fordi den innebærer at vi har fått innpass i det godt betalende asiatiske markedet, som er et av de største vekstområdene, sier Statoils direktør for naturgass på telefon fra Kuala Lumpur. Hittil har Statoil bare solgt enkeltlaster i spotmarkedet til Asia.

Rune Bjørnson vil ikke røpe kontraktens verdi, men gitt volumene som skal leveres og dagens pris på gass i det asiatiske marked, kan kontraktsverdien anslås til rundt 3,8 milliarder kroner.

USA-markedet sviktet

Gassprisen er nå ca. 70 prosent høyere i Asia enn i Europa, og nærmere syv ganger høyere enn i USA — der skifergassrevolusjonen har senket prisene betydelig. Snøhvit-gassen var i utgangspunktet tenkt levert hovedsakelig til det amerikanske markedet.

Avtalen er inngått med det store malaysiske olje- og gasselskapet Petronas, og Statoil har nå forpliktet seg til å levere totalt 1 milliard kubikkmeter gass i løpet av en periode på tre og et halvt år. Første leveranse går i august til Malaysias nye importterminal for LNG i Melaka.

Fleksibel avtale

Bjørnson er ikke bare meget fornøyd med at man nå har halt i land den første langsiktige LNG-avtalen med et asiatisk land. Han trekker også frem kontraktens fleksibilitet som et stort pluss.

Statoil produserer selv LNG bare ved Snøhvitanlegget på Melkøya, men er ikke forpliktet til å levere nettopp denne gassen helt til Malaysia.

- Vi kan levere Snøhvit-gass hvis vi ønsker. Men hvis det er mer lønnsomt for oss å kjøpe gass lokalt i Asia, og selge Snøhvit-gassen i Europa, kan vi gjøre det. En viktig side ved LNG, er nettopp den store fleksibiliteten det gir at gassen fraktes på skip, sier Bjørnson.

Malaysias importbehov

At Statoil fikk sitt gjennombrudd i Asia i nettopp Malaysia, er ingen tilfeldighet. Selv om landet har hatt en stor egenproduksjon og eksport av LNG, har det nå fått et importbehov. Det henger sammen med at Malaysias egenproduksjon har gått ned, samtidig som etterspørselsveksten er omtrent den samme her som ellers i Asia, nemlig 2,5 prosent årlig. På toppen av det hele er en del av egenproduksjonen låst i langsiktige leveringsavtaler med Japan. Gass utgjør ca. 40 prosent av Malaysias energiforbruk.

Bjørnson sier at erfaringene med kontrakten til Malaysia vil spille inn når man vurderer å forsøke å få flere avtaler i det asiatiske markedet. Statoil har ansatt en egen LNG-trader i Singapore for å følge dette markedet.

Mer LNG fra nord?

Om kort tid tas avgjørelsen om det skal satses på en ny rørledning eller en utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya for å gi ytterligere eksportkapasitet for norsk gass fra nord. Bjørnson understreker at kontrakten med Malaysia er gjort helt uavhengig av dette valget.

- Men det er klart at avtalen demonstrerer at skipstransport til de voksende markedene i Asia er en mulighet for Snøhvit-gassen, sier han. hilde.harbo@aftenposten.no