Regjeringen vil øke tollen på kjøtt av storfe til 344 prosent, mens lam økes til 429 prosent i stedet for dagens kronetoll. I tillegg økes tollen på endel oster til 277 prosent, mot dagens faste kronetoll på 27,15 kroner.

Cheddar, gauda, edamer og emmenthaler er blant de populære ostene som blir dyrere, fordi disse konkurrerer med norskproduserte oster.

— I tillegg blir en masse spesialoster rammet av denne tolløkningen, blant annet asiago og fontina, sier osteimportør Martin Lorentzen, som venter høyere priser på alle disse ostene.

Innrømmer dyrere mat

I flere uker har Regjeringen hevdet at dette ikke vil påvirke prisene ut til forbruker, men i statsbudsjettet sier de nå at prisene vil øke.

— Hverken du eller jeg vil merke dette i butikkene etter jul, sa landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Aftenposten for to uker siden.

I forslaget til statsbudsjett for 2013 innrømmer imidlertid Regjeringen at det på sikt vil kunne gi dyrere mat.

«På noe lengre sikt vil omleggingen til prosenttoll gi rom for høyere produsentpriser enn det ville vært grunnlag for om kronetollen hadde blitt beholdt. Omleggingen vil også kunne gi økte priser på kjøtt og ost til forbruker», heter det i statsbudsjettet.

Disse ostene er unntatt prosenttollen og beholder dermed toll på 27,15 kroner:

Appenzeller

Beaufort

Comté

Gamle Ole

Grana Padano

Gruyère

Le Vieux Panè

Morbier, Munster

Parmiggiano Reggiano

Queso Manchego

Pecorino

Saint Albray

Västerbotten

— For at utviklingslandene ikke skal komme dårligere ut, foreslår Regjeringen å etablere en ny kvote på 500 tonn storfekjøtt. Innenfor kvoten får utviklingslandene den tollsatsen de har i dag, skriver Regjeringen.