— Målet for euro-området er å arbeide for et integrert budsjett-rammeverk, heter det i utkastet.

— I den sammenheng bør man utrede mekanismer for å hindre en budsjettutvikling som ikke er bærekraftig, samt mekanismer for skattemessig solidaritet, heter det videre.

Slike mekanismer vil spesifikt gjelde for euro-området og ikke være en del av EUs langtidsbudsjett, understrekes det videre.

Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjettet tilsvarer rundt 1 prosent av de 27 EU-landenes samlede bruttonasjonalprodukt, og det benyttes blant annet til å støtte opp under EUs landbrukspolitikk og til å bistå unionens fattige land og regioner.

Tyskland støtter ideen om et eget budsjett for de 17 landene i eurosonen, flere av dem hardt presset som følge av stor gjeld.

Andre EU-land som står utenfor eurosamarbeidet er mer skeptiske og frykter at et eget budsjett for eurolandene vil ramme overføringene til dem selv fra dagens langtidsbudsjett.

Vil ha ny skatt

Tirsdag ble det kjent at Frankrike og Tyskland har fått med seg ni andre EU-land på planer om å innføre skatt på finanstransaksjoner.

Planene måtte skrinlegges ved forrige korsvei da blant andre britene satte foten ned på EU-toppmøtet i juni. Da var meningen å gjøre skatten gjeldende for hele det indre markedet - hele EU.

Tyskerne og franskmennene trengte en gruppe på minst ni land for å få innført avgiften i en del av Unionen, og det skal de nå ha klart å sikre.

Robin Hood

— På finansministermøtet i Luxembourg tirsdag ble det klart at gruppen har elleve land som er innstilt på å innføre det nye skattesystemet, opplyste EUs skattekommissær Algirdas Semeta tirsdag.

EU-kommisjonen lanserte planene om å skattlegge finansielle transaksjoner i fjor, og avgiften er blitt døpt «Robin Hood-skatt». Planen er også kjent som FTT og Tobin-skatten.