På papiret er de høyt gasjerte spesialister med en halv million i lønn. I realiteten er de ofte dårlig betalte vaskehjelper, butikkmedarbeidere eller ufaglærte arbeidere.

– Spesialistordningen er en gavepakke til kriminelle nettverk, sier politioverbetjent Christian Berg.

For å trekke til seg hardt tiltrengt arbeidskraft med høy utdannelse som blant annet ingeniører, ble Utlendingsloven endret fra 2010. Personer kommer forbi køen av arbeidsinnvandrere hvis de kan dokumentere en lønn over 500 000 kroner. Når lønnsnivået undersøkes i ettertid, viser det seg flere ganger å være ren bløff. Flesteparten av spesialistene kommer fra Pakistan og Kosovo.

I en rapport til Utlendingsdirektoratet har politiet advart mot at spesialistbestemmelsen i Utlendingsloven misbrukes i stor skala. Svindelen blir et tema når økokrimgranskere i politi og skatteetaten møtes på en konferanse hos Norsk økoforum (NØF) tirsdag.

Organisert kriminalitet

Styremedlem i NØF, politioverbetjent Christian Berg, mener spesialistordningen misbrukes av organiserte kriminelle, som driver med menneskehandel og import av arbeidskraft som blir utnyttet grovt.

– Kontrollfunksjonene i UDI, skatteetat og politi er svake fra før. I tillegg blir arbeidet undergravd av nye forslag. Systemet med spesialister fungerer slik. Det forteller det meste om situasjonen at blant de rundt 300 personene som er kommet inn i landet på den bestemmelsen, er det bare én eneste ingeniør, sier Berg.

Han understreker at det ble advart mot disse følgene da ordningen med unntak for spesialisert ble innført.

– Vi mangler 16 000 personer med høye kvalifikasjoner her i landet. Dette er ikke en ordning som avhjelper det behovet, sier Berg.

Avslørte albanere

I slutten av februar aksjonerte politiet mot et albansk håndverkerfirma. De var tidligere tatt med 14 ansatte som hadde falske identiteter. Den nye kontrollen avslørte at svindelen hadde oppstått i en ny form. 12 av de ansatte hadde kommet inn i Norge som spesialister. Fire av disse er tatt, og tre er sendt ut av landet.

– Det er fullt av eksempler på misbruk av denne bestemmelsen, og det fører med seg mye annen økonomisk kriminalitet, som fiktiv fakturering og annen skatte— og avgiftskriminalitet. Dette kan også være en indikator for tvangsarbeid. Spesialistordningen undergraver arbeidet mot svart arbeid, og fører til konkurransevridning, sier Berg.

Ufaglærte

Politiet viser i sin høringsuttalelse til at det har vært en kraftig økning i spesialistsøknader etter at ordningen trådte i kraft fra 2010. Og det er kun et fåtall som oppfyller kravene til spesielle kvalifikasjoner. De fleste «spesialister» er ufaglærte, mener politiet.

Asker og Bærum politidistrikt viser til at kebabrestauranter med knapt én million kroner i omsetning tilbyr fast jobb til familiemedlemmer med årslønn på en halv million. De sier rett ut at dette er arbeidsforhold som neppe er reelle.

Oslo-politet ramser opp yrkesgrupper som kjøkkenassistenter, kokker, butikkmedarbeidere, lagerarbeidere og yrker innen renhold samt bygg og anlegg. Alle disse er kommet inn som «spesialister».

– Bør avvikles

Oslo-politiet sier rett ut at ordningen misbrukes og bør avvikles, og mener det er påfallende at kun et fåtall spesialistsøknader oppfyller kravet om «spesielle kvalifikasjoner for utvikling av norsk næringsliv». De viser til at mange som søker på denne måten, har fått avslag på andre søknader, og at de tidligere er kommet til Norge på falske pass. «Denne gruppen har nå gått over til å søke oppholdstillatelser som spesialister i sin ekte identitet», skriver politiet, som mener det foreligger risiko for økonomisk kriminalitet.

Ofte ansettes de ifølge notatet av familie og venner, med et fiktivt lønnstilbud som tilfredsstiller krav om en halv millioner kroner i lønn. Politiet viser til at man har kontorutskrifter som viser at lønnen kommer inn på konto, men at pengene tas ut like etterpå. Politiet mener dermed at de ikke får den lønnen de skulle hatt, og har eksempler på at disse «spesialistene» får lønnstilbud som ingen annen i bedriften har.

UDI kjenner problemene

– For noen fungerer ordningen bra, men vi ser at systemet blir forsøkt misbrukt, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Siden 2010 er det gitt 300 slike tillatelser, og Sjøholt sier at antall søknader er økende.

Personer fra Pakistan og Kosovo utgjør en tredjedel av de som har fått arbeidstillatelse etter disse reglene. USA kommer på tredjeplass.

I fjor ble én av fem søknader avslått.

– I prinsippet åpner det opp for all type arbeidskraft, så lenge man er villig til å betale en lønn på 500 000 kroner.

– Vi har rapportert til Arbeidsdepartementet om virkningene av ordningen og at den kan misbrukes. Departementet vurderer ordningen nå, sier Sjøholt.