Fellesforbundets leder Arve Bakke, sier at det var nødvendig å bryte nå.

— Så langt har det ikke vært noe fremdrift i meglingen, vi er omtrent ved start fortsatt. Nå som vi bare har fire dager på oss, vil arbeidsgiverne få et press på seg. Mitt håp er at Riksmekleren klarer å få til en løsning som begge parter kan leve med, sier han.

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri ønsker ikke å kommentere bruddet.

Blir partene ikke enige, blir det streik for de nær 29 000 medlemmene i 800 bedrifter som er omfattet av meglingen. Fristen for meglingen går ut lørdag 14. april kl. 24.00. Skulle det ikke bli enighet under meglingen lørdag kveld, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse søndag morgen.

Frontfagene er først i løypa i lønnsoppgjøret. Dette er industrinæringer som konkurrerer med utlendinger. Et viktig prinsipp i norske lønnsoppgjør er at deres lønnsomhet og konkurranseevne skal legge normen for de andre lønnsoppgjørene i næringslivet og i offentlig sektor.