• Renteinntekter fra BSU skal ikke regnes som inntekt for studenter, sier Kristin Halvorsen.

Regjeringen har valgt å trekke det omstridte forslaget som gjør at studenter som sparer blir tapere i boligmarkedet.

Dagens regler sier at studenter kan tjene maksimalt 145.000 kroner i året ved siden av studiene og samtidig få fult stipent og lån fra Lånekassen. Med Regjeringens forslag ville renteinntekter fra BSU bli medregnet som inntekt. Etter sterke reaksjoner velger de altså nå å trekke forslaget.

BSU-renter holdes utenfor

– Renteinntekter fra BSU skal ikke regnes som inntekt for studenter og skal ikke kunne endre studiestipend. Vi har funnet en løsning som kan skille ut disse inntektene. Dermed vil BSU være like god som før også for studenter som har mer enn 145.000 i inntekt utover stipend og lån. Saken er løst, skriver Kristin Halvorsen på sin Facebook-side.

Selv om inntektene fra BSU-kontoer nå ikke vil regnes som inntekter hos Lånekassen, viil den nye regelen, som nå er vedtatt, innebære at også kapitalinntekter, som for eksempel renteinntekter, også regnes som del av denne inntekten. Etter regjeringens snuoperasjon gjelder altså ikke BSU-renter som kapitalinntekt i denne sammenheng.

Sterke reaksjoner

Det var de sterke reaksjonen blant studentene selv som har presset regjeringen.

— Dette er et håpløst forslag, og særlig når vi ser utfordringene studenter i dag har på boligmarkedet. Vi kan ikke da straffe de studentene som faktisk velger å spare, sa Senterungdommens leder Sandra Borch.

Hun mener at når stipendsatsene allerede er så dårlige at studenter må jobbe ved siden av studiene, kan ikke regjeringen straffe økonomisk de som jobber ekstra for å få råd til egen bolig.

Fremskrittspartiets Ungdom kalte forslaget galskap og mener regjeringen må innse at det de nå har vedtatt, vil heve terskelen enda mer for unge som vil inn på boligmarkedet.

— Hvis du er en student som gjør alt riktig ved å studere, jobbe ved siden av, samt setter av penger hver måned for å spare til bolig i BSU, så blir du straffet ved at stipendet ditt kuttes. Resultatet av de nye reglene er at studenter blir enda større tapere når det gjelder å komme inn på boligmarkedet enn andre, sa FpUs leder Himanshu Gulati.