Etter møtet seg imellom tirsdag var konklusjonen den samme som sist fredag: Forbundene føler at streiken rammer tilstrekkelig og velger å holde streikeuttaket på samme nivå. På denne måten håper de å unngå tvungen lønnsnemnd. Forbundene avviser at det er mangel på streikevilje som gjør at de ikke trapper opp før tidligst i slutten av uka.

— Det er stor oppslutning om streiken i våre rekker, og folk ber om å bli tatt ut i streik for å få våre krav innfridd, heter det i en felles uttalelse fra forbundslederne Hilde-Marit Rysst (SAFE), Leif Sande (Industri Energi) og Jan Olav Brekke (Lederne).

I alt ble 708 medlemmer tatt ut i streik fra mandag forrige uke. Statoil valgte å stenge produksjonen på en rekke installasjoner i tillegg, som følge av streiken.

Begge sider i konflikten har stått hardt på sitt i striden, særlig i punktet som omhandler tilleggspensjon. Oljeindustriens landsforening (OLF) mener at kravet ikke hører hjemme i en tariffavtale, mens fagforeningene føler at Statoil har tatt fra dem en eksisterende tilleggspensjon fra 62 år.