Aksjeselskap stritter i mot kvinner

Kvotering har sikret kvinner styreplass i de største bedriftene, men i vanlige aksjeselskap er det stillstand. Næringsdepartementet mener kvotering bør vurderes også for småbedrifter. {"chartType":"LineChart","chartName":"Diagram2","dataSourceUrl":"//spreadsheets.google.com/tq?key=0Aq242zPQH4OmdEljaWJwY2RteFNoeWluRHN2dll5ZGc&transpose=1&headers=1&range=A1%3AH3&gid=0&pub=1","options":{"reverseCategories":false,"fontColor":"#fff","midColor":"#36c","pointSize":"0","headerColor":"#3d85c6","headerHeight":40,"is3D":false,"logScale":false,"wmode":"opaque","hAxis":{"maxAlternation":1},"title":"Kvinneandel i styrer","isStacked":false,"mapType":"hybrid","showTip":true,"displayAnnotations":true,"titleY":"%","dataMode":"markers","titleX":"\u00c5r","colors":["#3366CC","#DC3912","#FF9900","#109618","#990099","#0099C6","#DD4477","#66AA00","#B82E2E","#316395"],"smoothLine":false,"maxColor":"#222","lineWidth":"2","labelPosition":"right","fontSize":"14px","hasLabelsColumn":true,"maxDepth":2,"interpolateNulls":false,"legend":"right","allowCollapse":true,"minColor":"#ccc","cht":"rs","reverseAxis":false,"width":798,"height":400},"refreshInterval":5}