• STYREKVINNER: - Jeg har aldri følt meg mindre likeverdig enn resten av styret på noen måte, sier Hilde Drønen. Her på styremøte for aksjeselskapet Marin It sammen med blant andre Britt Kathrine Drivenes.

Denne kvinnen styrer mest i vest

Finansdirektørene fra Austevoll styrer store børsnoterte selskaper. Men de slapp ikke inn i styrerommene der før kvoteringsregelen kom.