Har betalt 8,6 milliarder i utbytte på 14 år

For Statkraft, Bergen kommune og de 16 øvrige eierkommunene har BKK vært en gedigen pengemaskin.