— Vi har reservert mellom 40 og 45 millioner kroner etter brannene i Lærdal og Flatanger, forteller Trond Tepstad som er direktør hos Tryg Forsikring i Fyllingsdalen.

Totalt medførte de to brannene en økning i Trygs skadeprosent i Norge i første kvartal på i underkant av to prosent, og en økning på 0,8 prosent for hele Trygs virksomhet.

Finans Norge har tidligere anslått de totale kostnadene ved brannene til 350 millioner kroner. Drøyt 40 millioner av denne regningen havnet altså hos Tryg.

Nedgang fra i fjor

Til tross for de voldsomme brannene, fikk Tryg i Norge et forsikringsteknisk resultat i første kvartal på 212 millioner norske kroner. Det er en nedgang på 21 millioner kroner fra samme periode i fjor.

— Vi har hatt et godt første kvartal med en flat premieutvikling målt i norske kroner. Vi har en positiv vekst, både for privat- og næringslivskunder. Lønnsomheten er tilfredsstillende, sier Tepstad.

Premieinntektene i første kvartal endte på 2005 millioner kroner, mot 1997 millioner i samme periode i fjor.

Ble færre ledere

I tillegg til brannene, reduseres resultatet av svakere avkastning på Trygs investeringer. Dette henger ifølge Tepstad sammen med den generelle utviklingen i finansmarkedene.

På den positive siden, får Tryg effekt av sitt effektiviseringsprogram.

— Vi har gjennomført en rekke tiltak. På IT-siden har vi reforhandlet avtaler og outsourcet en del funksjoner. Et annet tiltak er at vi er blitt færre ledere i konsernet, sier Tepstad.

- Positiv stemning

Tryg hadde ved utgangen av mars 860 ansatte i Bergen. Det gjør dem til den nest største arbeidsplassen innen finans i byen - etter DNB.

Så langt i år har Tryg ansatt 67 personer, hvorav 43 i Bergen. I fjor ansatte selskapet 126 personer, 109 av dem i Bergen.

— Det er en positiv stemning i selskapet, sier direktøren.

resultat for Trygs norske virksomhet

1. kv. 2014 1. kv. 2013
Premieinntekter 2005 1997
Fors.tekn. resulat 212 233

Tall i mill. kr.

NY SJEF: Trond Tepstad er utdannet både siviløkonom og jurist. Han begynte i advokatstilling i Vesta, som senere er kjøpt av danske Tryg og har skiftet navn. Etter flere lederstillinger ble han i fjor sjef for hele Tryg i Bergen.
Tor Høvik