Maritim næring i usynlighetskappe

I den store sammenheng er noen av nasjonens viktigste verdiskapere usynlige. Her på Vestlandet bør varselklokkene ringe.