100 bedrifter har fått Nav-bot

Nav har for første gang tatt i bruk bøter for å tvinge norske bedrifter til å følge opp sykmeldte. Standardboten for hver bedrift er drøyt 5000 kroner.