- Treng bevisst og målretta leiing

God samhandling mellom leiing, tillitsvalde og verneombod er eit viktig grunnlag for å få ned sjukefråværet, meiner Nav-sjef.